Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Anogir y plant o flwyddyn 1 i fyny i ymaelodi â mudiad Urdd Gobaith Cymru.

Mae gweithgareddau’r Urdd yn cynnwys chwaraeon o bob math, gwaith celf a chrefft, cwisiau ynghyd â gwaith Eisteddfod sef canu, llefaru a dawnsio. 

Ar ôl ysgol

Dydd Mawrth / Dydd Mercher
Mis Hydref – Mis Mawrth
3.30 y.h – 4.30 y.h