Staff

Staff yr Ysgol / School Staff

Athrawon / Teachers  

Pennaeth / Headteacher Mr Steffan Griffiths (ar secondiad am flwyddyn gydag Estyn)
Pennaeth mewn gofal am flwyddyn / Acting head for a yearMiss Anwen Evans
Meithrin / Nursery (Tywi)Mrs Arlene Painter
Derbyn  / Reception (Cothi)Mrs Ina Morgan  (Pennaeth cynorthwyol dros dro am flwyddyn)
Blwyddyn 1 / Year 1 (Myrddin)Mrs Leah Lewis McLernon (0.4) Mrs Rhian George (0.6)
Blwyddyn 2 (Sannan)Miss Sharon Phillips
Blwyddyn 3/ Year 3 (Paxton)Miss Mared Powell
Blwyddyn 4 a 5 / Years 4 and 5 (Dryslwyn)Mr Rhydian Evans (ALNCo/ CADY) (Pennaeth cynorthwyol dros dro am flwyddyn)
 Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 (Danrallt)Mrs Amy Bergiers / Ms Amanda Phillips
Canolfan ADY y Cyfnod Dysgu Sylfaen/
Foundation Phase ALN Centre (Gwili)
Mrs Delyn Heath (ALNCo/ CADY) 
Canolfan ADY Cyfnod Allweddol 2/
Key stage 2 ALN Centre (Dinefwr)
Mrs Lilian Davies 
Athrawes Gynnal ADY /ALN Support Teacher Ms Amanda Phillips 

Cynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch  a Chynorthwywyr Dosbarth

Higher Level Teaching Assisstants  and Classroom Assistants 

Mrs Neryff JonesMrs Melanie Davies
Mrs Catherine Scourfield  Miss Joanne Davies  
Mrs Thelma Davies Mrs Kim Jones
Mrs Catherine Lewis Mrs Avril Jenkins
Mrs Tracy Freeman  Mrs Rhian Walker
Mrs Melanie Brotherwood Scourfield    Mrs Karina Carter
 
Miss Wendy Vaughan
Swyddog Gweinyddol /
Administrative Assistant  
Mrs Marie Solloway  
Cymorth TGCH / IT Support  Mrs Orion Brice  
Gofalwr / Caretaker  Mr Martyn Griffiths  
Cogyddes / Cook  Mrs Eleanor Roberts  
Lunchtime Supervisor