Prosbectws

Llawlyfr yr ysgol i rieni

Os hoffech dderbyn copi caled neu elctronig o lawlyfr yr ysgol ffoniwch 01267 290 444

neu

e-bostiwch steffan.griffiths@nantgaredig.ysgolccc.cymru 

Mae copi digidol ar gael yn yr adran ‘dogfennau’ ar y wefan yma.