School Uniform

Mae gan blant yr ysgol wisg swyddogol. Gellir prynu’r crys polo a’r crys chwys gydag enw’r ysgol arno o’r ysgol- gofynnwch am Mrs Mrs Davies a Mrs Freeman. Y wisg ysgol yw:

Crys polo’r ysgol
Crys chwys yr ysgol
Sgert neu diwnig lwyd
Sanau neu tights coch / gwyn/ llwyd
Trowsus llwyd/du (gaeaf)
Trowsus byr neu ffrog haf (yn yr haf)
Esgidiau tywyll

Crys polo’r ysgol

Crys chwys yr ysgol
Trowser llwyd
Sanau llwyd neu du
Trowser loncian du (gaeaf)
Trowser byr (haf)
Esgidiau tywyll

Gwisg Ymarfer Corff

Gofynnir i’r plant newid ar gyfer gwersi addysg gorfforol:

Ymarfer Corff yn y Neuadd:
Trowsus byr, crys T llys
Chwaraeon Gaeaf:
Trac wisg ddu/las dywyll
Chwaraeon Haf:
Trowsus byr, crys T llys, dapiau.