Llywodraethwyr

LLYWODRAETHWYR YSGOL NANTGAREDIG 2023-2024NANTGAREDIG SCHOOL GOVERNORS 2023-2024
ENW/ NAME STATWS/ STATUS DIWEDD TYMOR/ TERM END 
Mr Hywel Rees  A.A.Ll./ L.A.(Llywodraethwr diogelu plant/ safeguarding governor) 
Mr Lloyd Thomas A.A.Ll./ L.A. 
Cyng. Mansel Charles A.A.Ll./ L.A.  
Mrs Ann DaviesAwdurdod Llai/ Minor Authority  
Mr Steffan Griffiths/ Miss Anwen Evans (pennaeth dros dro/ interim head)Pennaeth/ Head  
Mr Dylan JonesCyn.Rhieni/ Parent  
Mrs Eliie JonesCyn.Rhieni/ Parent (is-gadeiryddes/ vice chair of governors) 
Mrs Elin Lawicki Cyn.Rhieni/ Parent Cadeirydd y llywodraethwyr/ Chair of governors  
Mrs Llinos WilliamsCyn.Rhieni/ Parent  
Cyn.Cyfethol/Co-opted  
Mr Wyn Hinds Cyn.Cyfethol/ Co-opted  
Mrs Veronica WilliamsCyn.Cyfethol/ Co-opted  
Mr Rhydian EvansAthro/ Teacher  
Mrs Neryff JonesCyn.Staff/ Staff rep.  
Mrs Marie Solloway Clerc i’r Corff
Llywodraethol/ Clerk