Cylch Meithrin

Cylch Meithrin Nantgaredig a’r Fro
Felingwm Community Centre
Felingwm Old School
Felingwm Uchaf
Carmarthenshire
SA32 7PR

Rhif Ffôn/Contact Tel: 07873 388033  (yn ystod oriau agor) 

07855 388016 (amseroedd eraill)

 Staff: Erika Wanmer, Cerys Moir & Yvonne Davies

Cylch Meithrin: Agor ar
 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener
8.40yb -12.45yp   Pris: £10 y sesiwn

Rydym yn derbyn plant o 2 oed. Os hoffech mwy o wybodaeth yn gyffredinol neu os hoffech dderbyn ein datganiad o bwrpas, cysylltwch ag Ellie Jones (Cadeirydd) ar 07855 388106 neu ellie1982@hotmail.com. Fel arall, mae croeso i chi ffonio 07873 388033 yn ystod oriau agor er mwyn siarad gyda’r staff.

Ti a Fi: Dydd Iau 10yb-12yp

Rydym yn cynnig croeso cynnes iawn i bawb i ymuno â ni ar fore dydd Iau am baned a sgwrs a chyfle i’r plant bach chwarae a chymdeithasu. Mae hefyd yn gyfle gwych i gyflwyno lleoliad y Cylch i’ch plentyn cyn iddynt yn dechrau yn y Cylch Meithrin.