Oriau Ysgol

Bore


Meithrin Tymor Cyntaf – Dim mewn
Ail Dymor 8.55 – 12.20
Trydydd Tymor 8.55 – 11.45
Derbyn, Bl. 1 a 2 8.55 – 11.45
Bl. 3 – 6 8.55 – 12.00

Prynhawn

Meithrin Tymor Cyntaf – 1.00 – 3.20
Ail Dymor – Dim mewn
Trydydd Tymor – 1.00 – 3.20
Derbyn, Bl. 1 a 2 1.00 – 3.20
Bl. 3 – 6 1.00 – 3.30 

Goruchwylir y plant ar dir yr ysgol 15 munud cyn i’r ysgol ddechrau. Ni ddylai unrhyw blentyn fod yn yr ysgol tan 8.40 y bore. Nid yw’r plant yn gyfrifoldeb i’r ysgol cyn 8.40 y bore.