ECO Schools

Eco Activities play an important part in our schools daily activities at Ysgol Nantgaredig. Our Eco Committee play an active role in organising activities and steering the project. We endeavour to ensure that a feeling of respect towards the environment and living things around us is instilled naturally in our children through this whole school ethos. As a result, outdoor learning is also a priority of ours. We take full advantage of the school’s location to get the children working outdoors and developing a love for their locality.

We take pride in our Eco Platinum Status (which has been renewed many times). This recognises a fantastic, whole school approach to the project.


COD ECO

 • Gofalwch am dir yr ysgol. Rhowch sbwriel yn y bin!
 • Parchwch fyd natur o’ch cwmpas a mwynhewch weithio a chwarae tu allan.
 • Arbedwch egni wrth ddiffodd unrhyw beiriannau di-angen.
 • Arbedwch ac ail-ddefnyddiwch bapur os oes modd.
 • Ail-gylchwch gymaint ag y medrwch! (papur, cardfwrdd, metel, dillad, peniau)
 • Bwytewch yn iach ac yfwch ddigon o ddŵr.
 • Golchwch eich dwylo yn rheolaidd a chadwch bellter wrth swigod eraill.
 • Oedolion i wisgo mygydau aml ddefnydd neu i gofio eu gwaredu yn iawn.
 • Cofiwch gadw ein hysgol ni yn ddi-fŵg.
 • Arbedwch ddŵr. Trowch y tapiau i ffwrdd.
 • Cadwch ein toiledau yn daclus a rhowch wybod i Mrs Solloway os oes yna broblem.
 • Defnyddiwch nwyddau Masnach Deg.
 • Byddwch yn actif.
 • Trafodwch eich teimladau.
 • Cymerwch amser i ymlacio yn aml.