Staff

Athrawon / Teachers

Pennaeth-                       Mr Steffan Griffiths   

Dirprwy/Deputy-            Miss Anwen Evans                       

Meithrin/Nursery – Mrs Arlene Painter (Dosbarth Tywi)

Derbyn /Reception –    Mrs Ina Morgan (Dosbarth Gwili)

Blwyddyn 1 /Year 1  – Mrs Rhian George (0.6) Miss Mared Powell (0.4) (Dosbarth Myrddin)

Blwyddyn/Year 2 – Miss Sharon Phillips (Dosbarth Sannan)

Blwyddyn/Year 3/4 –      Mrs Amy Bergiers (Dosbarth Paxton)

Blwyddyn/Year 5/4 –      Miss Anwen Evans (Dosbarth Dryslwyn)

Blwyddyn 6 /Year 6 –  Mr Rhydian Evans (Dosbarth Danrallt)

Canofan Iaith a Lleferydd/ ADY y cyfnod sylfaen/Foundation phase Speech and Language/ ALN Centre – Mrs Delyn Heath (Dosbarth Gwili) 

Canofan Iaith a Lleferydd/ ADY yr Iau /Junior Speech and Language/ ALN Centre  – Mrs. Lilian Davies (Dosbarth Dryslwyn)

Athrawes Gynnal/Support Teacher- Ms Amanda Phillips

Cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol/ Additional learning needs coordinators: Delyn Heath a Rhydian Evans